1 قسم المبيعات الدولية
china-lutong AUTOMOTIVE - GLOBAL SALES

Our sales teams are ready to assist you. No matter in which corner of the world you seek for support - find your individual contact among our sales directors - with global coverage.

Get in touch - we are looking forward to assist you!


Rodge Chen
Rodge Chen
 
مديرة المبيعات
هاتف
Ext. 810 +0086 (594) 360 5653
فاكس
+0086 (594) 360 5652
البريد الإلكتروني
rodge@china-lutong.net
Contact

Corissa Lau
Corissa Lau
 
نائب مدير المبيعات
هاتف
Ext. 811 +0086 (594) 360 5653
فاكس
+0086 (594) 360 5652
البريد الإلكتروني
corissa@china-lutong.net
Contact

Linda Chen
Linda Chen
 
مندوب المبيعات
هاتف
Ext. 812 +0086 (594) 360 5653
فاكس
+0086 (594) 360 5652
البريد الإلكتروني
linda@china-lutong.net
Contact

Shary Hu
Shary Hu
 
مندوب المبيعات
هاتف
Ext. 813 +0086 (594) 360 5653
فاكس
+0086 (594) 360 5652
البريد الإلكتروني
shary@china-lutong.net
Contact

Sandy Li
Sandy Li
 
مندوب المبيعات
هاتف
Ext. 810 +0086 (594) 360 5653
فاكس
+0086 (594) 360 5652
البريد الإلكتروني
sandy@china-lutong.net
Contact

Product search by…

… Product category
… Vehicle category
… Suit for

Contact

Sie wünschen persönlichen Kontakt?

Promise of Quality:

TÜV Süd

All processes are managed under the ISO 9001:2008 standard. When it comes to Remanufacturing, even ISO TS 16949 is applied. Quality under hand and seal.