1 قسم المبيعات المحلية
china-lutong AUTOMOTIVE - GLOBAL SALES

Our sales teams are ready to assist you. No matter in which corner of the world you seek for support - find your individual contact among our sales directors - with global coverage.

Get in touch - we are looking forward to assist you!


Tim Fang
Tim Fang
 
مديرة المبيعات
هاتف
Ext. 850 +0086 (594) 360 5653
فاكس
+0086 (594) 360 5652
البريد الإلكتروني
tim@china-lutong.net
Contact

Balder Bao
Balder Bao
 
مندوب المبيعات
هاتف
Ext. 852 +0086 (594) 360 5653
فاكس
+0086 (594) 360 5652
البريد الإلكتروني
po@china-lutong.net
Contact

Seth Xu
Seth Xu
 
مندوب المبيعات
هاتف
Ext. 853 +0086 (594) 360 5653
فاكس
+0086 (594) 360 5652
البريد الإلكتروني
bruce@china-lutong.net
Contact

Bruce Lee
Bruce Lee
 
مندوب المبيعات
هاتف
Ext. 854 +0086 (594) 360 5653
فاكس
+0086 (594) 360 5652
البريد الإلكتروني
bruce@china-lutong.net
Contact

Cookis
Cookis
 
مندوب المبيعات
هاتف
Ext. 851 +0086 (594) 360 5653
فاكس
+0086 (594) 360 5652
البريد الإلكتروني
cookis@china-lutong.net
Contact

Dan
Dan
 
مندوب المبيعات
هاتف
Ext. 850 +0086 (594) 360 5653
فاكس
+0086 (594) 360 5652
البريد الإلكتروني
3004890800@qq.com
Contact

Product search by…

… Product category
… Vehicle category
… Suit for

Contact

Sie wünschen persönlichen Kontakt?

Promise of Quality:

TÜV Süd

All processes are managed under the ISO 9001:2008 standard. When it comes to Remanufacturing, even ISO TS 16949 is applied. Quality under hand and seal.